You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27323
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU jeil Fried Chicken
Đang giải quyết
jeil Fried Chicken
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán án tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.03 03.07.19 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Phạm Thị Huệ : Số 111 đường Lưu Hữu Phước, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 111 đường Lưu Hữu Phước, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger