You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27324
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU PK Greenhouse - CLEAR
Đang giải quyết
PK Greenhouse - CLEAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán màng nhựa chống thấm HDPE, màng che phủ dùng trong nông nghiệp, thuỷ sản. Nhóm 17 Màng nhựa chống thấm HDPE.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Phong Kiều : 21đường 26, khu phố 2, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 21đường 26, khu phố 2, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger