You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27328
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU T&A FOOD
Đang giải quyết
T&A FOOD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Hạt, đã chế biến; thịt bò khô (khô bò); thịt gà khô (khô gà); quả hạch đã chế biến; rau đã sấy khô.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH T&A FOOD : 230 Kênh Nước Đen, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 230 Kênh Nước Đen, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger