You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27331
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU CHÙA PHƯỚC VIÊN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
Đang giải quyết
CHÙA PHƯỚC VIÊN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 45 Tổ chức các buổi lễ tôn giáo; tiến hành các nghi lễ tôn giáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.06 07.01.11 07.01.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thành Đượm : 32, đường 24B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 32, đường 24B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger