You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27339
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU M Maxi Professional
Đang giải quyết
M Maxi Professional
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn sóng tóc; hydro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; gel (gốc dầu mỡ) dùng cho mục đích mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH TD Hưng Thịnh : Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger