You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27349
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU LY NHỰA CAO CẤP TRƯỜNG THÀNH PLASTIC HIGH QUALITY PLASTIC CUP TRƯỜNG THÀNH Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA TRƯỜNG THÀNH 400/5 Nguyễn Thị Lắng, Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP. HCM Website: www.truongthanhplastic.vn Ø117 800ml 800ml
Đang giải quyết
LY NHỰA CAO CẤP TRƯỜNG THÀNH PLASTIC HIGH QUALITY PLASTIC CUP TRƯỜNG THÀNH Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA TRƯỜNG THÀNH 400/5 Nguyễn Thị Lắng, Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP. HCM Website: www.truongthanhplastic.vn Ø117 800ml 800ml
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Bao bì nhựa, chất dẻo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 02.09.20 03.07.11 03.07.16 05.03.13 05.03.15 11.03.03 25.05.25 26.01.01 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất nhựa Trường Thành : 400/5 Nguyễn Thị Lắng, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 400/5 Nguyễn Thị Lắng, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger