You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27353
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU ERP100
Đang giải quyết
ERP100
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính [có thể tải về].
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.09 26.11.03 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH giải pháp công nghệ Gia Cát : K-03.20 tầng 3 tòa nhà Kingston, 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN K-03.20 tầng 3 tòa nhà Kingston, 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger