You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27364
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU TidaPaincedol
Đang giải quyết
TidaPaincedol
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh : 75 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 75 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty cổ phần FAS INVEST : Số 21 Nguyễn Gia Thiều, phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger