You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27376
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU M Metalli Group metalli TM
Đang giải quyết
M Metalli Group metalli TM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh. Nhóm 44 Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện. Nhóm 41 Huấn luyện [đào tạo]; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 07.01.11 07.01.24 24.17.05 24.17.08 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Metalli Pte. Ltd : 22 Sin Ming Lane, #06-76, Midview City, Singapore (553969)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 22 Sin Ming Lane, #06-76, Midview City, Singapore (553969)
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nguyễn và Cộng sự : Lầu 1, 170-170bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 03/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger