You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27387
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU T T T T Trestle
Đang giải quyết
T T T T Trestle
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Môi giới; tư vấn tài chính; đầu tư quỹ; quản lý tài chính; phân tích tài chính; ủy thác quản lý tài chính.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.03.23 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Trestle Vietnam : Phòng A4, tầng 2, trung tâm thương mại Quốc tế (IBC), số 1A Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng A4, tầng 2, trung tâm thương mại Quốc tế (IBC), số 1A Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger