You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27396
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU WORLDYOLO ECOTOURISM - SMART EDUCATION
Đang giải quyết
WORLDYOLO ECOTOURISM - SMART EDUCATION
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Du lịch; tư vấn du lịch; cung cấp thông tin du lịch. Nhóm 41 Tư vấn du học; hỗ trợ du học (không bao gồm hỗ trợ về tài chính, pháp lý); cung cấp thông tin liên quan đến chương trình du học; tổ chức các buổi hội thảo du học; giáo dục; đào tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.17.11 01.17.25 18.05.01 25.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Huỳnh Ngọc Phương Linh : Tổ 3, khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 3, khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger