You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27443
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU CP CHIÊU PHƯƠNG
Đang giải quyết
CP CHIÊU PHƯƠNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 21 Lư hương [trong nhà/gia đình/gia dụng]; đĩa; chén; bình; cốc; tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Quốc Tâm : 51/6 Tân Hiệp 6, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 51/6 Tân Hiệp 6, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger