You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27704
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU STREAMLINE
Đang giải quyết
STREAMLINE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ ăn uống, nhà hàng chay.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.15.08 25.07.20 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH STREAMLINE : Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH LHD : Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger