You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27717
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU KEFIE PILATES
Đang giải quyết
KEFIE PILATES
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Xuân Thủy Linh : 255 Chấn Hưng, phường 06, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 255 Chấn Hưng, phường 06, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger