You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27718
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU C L D BẤT ĐỘNG SẢN LÂM ĐỒNG DREAM
Đang giải quyết
C L D BẤT ĐỘNG SẢN LÂM ĐỒNG DREAM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Dịch vụ môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; cho thuê bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.24 07.03.11 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Quang Trung : Thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger