You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27720
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Hoạt Huyết MINH NÃO ĐAN VIỆT HẢI
Đang giải quyết
Hoạt Huyết MINH NÃO ĐAN VIỆT HẢI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH vật tư thiết bị y tế Việt Hải : C1 - 20 đường số 18 khu dân cư Thiên Lộc, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C1 - 20 đường số 18 khu dân cư Thiên Lộc, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger