You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27721
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU ROSARIO R S
Đang giải quyết
ROSARIO R S
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.12 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Văn Thuận : Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger