You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27726
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU NEW ALGISTAR
Đang giải quyết
NEW ALGISTAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Vật liệu để in dấu răng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) SAN ESU GYPSUM CO., LTD. : 22, 4 Chome Kamiya-cho, Himeji-shi, Hyogo 670-0836 Japan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 22, 4 Chome Kamiya-cho, Himeji-shi, Hyogo 670-0836 Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH WINCO : Số 54 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger