You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27727
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU L LEO
Đang giải quyết
L LEO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 06 Bao bì bằng kim loại. Nhóm 35 Xuất nhập khẩu và mua bán: bao bì (bằng kim loại, giấy hoặc nhựa).
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 24.15.11 25.05.25 26.01.01 26.04.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Leo Aluminium Packaging : 665 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 665 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger