You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27740
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU NEWWAY MADE IN USA
Đang giải quyết
NEWWAY MADE IN USA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 17 Phim cách nhiệt, chống nóng cho ô tô; phim cách nhiệt, chống nóng cho nhà kính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH phát triển và thương mại DHL Việt Nam : Số nhà 14 đường Liên Phú Thượng, thôn Ngoại Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 14 đường Liên Phú Thượng, thôn Ngoại Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger