You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27742
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU iSmart
Đang giải quyết
iSmart
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Máy bơm nước và phụ tùng máy bơm nước.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Huỳnh Duy Hạo : Chung cư Him Lam Chợ Lớn Block B2-1608, số 491 Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Chung cư Him Lam Chợ Lớn Block B2-1608, số 491 Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger