You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27745
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU LBR
Đang giải quyết
LBR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; giày; dép; thắt lưng [trang phục]; váy; mũ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Đức Trung : 4 hẻm 358/25/7 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4 hẻm 358/25/7 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger