You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27746
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống lưu động (do nhà hàng thực hiện); quán trà chanh; quán trà sữa; quán kem tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.08 03.07.24 03.07.25 08.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Huyền Trang : Đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger