You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27747
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Emcer
Đang giải quyết
Emcer
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 19 Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch men; gạch; gạch ốp lát; ngói, không bằng kim loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TGT : LK22 - N004 Khu dịch vụ LK16, 17, 18AB Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN LK22 - N004 Khu dịch vụ LK16, 17, 18AB Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự : Số 6B Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger