You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27776
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Eurocoxia
Đang giải quyết
Eurocoxia
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Chế phẩm dược.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) EURO HEALTHCARE PTE. LTD. : 1 North Bridge Road, #19-04/05, High Street Centre, Singapore (179094)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1 North Bridge Road, #19-04/05, High Street Centre, Singapore (179094)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger