You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27789
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Tatrove
Đang giải quyết
Tatrove
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu. Nhóm 35 Mua bán nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, thảo dược, thuốc thảo dược. Nhóm 05 Thảo dược, thuốc thảo dược.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 05.03.13 05.03.14 05.05.20 05.05.21 26.01.01 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Xuân Anh : Thôn 3, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 3, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger