You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27790
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU HSC Hoalac Stem Cell JSC
Đang giải quyết
HSC Hoalac Stem Cell JSC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Chế phẩm vi khuẩn học dùng trong y tế và thú y; vacxin; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm dược để chăm sóc da; tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; tế bào gốc dùng cho mục đích thú y; mô nuôi cấy sinh học dùng cho mục đích y tế; mô nuôi cấy sinh học dùng cho mục đích thú y.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 05.03.13 05.03.15 25.07.21 26.01.01 26.11.08 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần công nghệ tế bào gốc Hòa Lạc : Nhà số 6, ngõ 38, ngách 26 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà số 6, ngõ 38, ngách 26 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger