You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27801
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU SHIFTASIA
Đang giải quyết
SHIFTASIA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ xử lý dữ liệu (chức năng văn phòng). Nhóm 09 Phần mềm máy tính, ghi sẵn; bộ dữ liệu, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính có thể tải xuống để quản lý các giao dịch tài sản tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm bảo vệ màn hình máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, tải xuống được. Nhóm 42 Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ chống virút cho máy tính; giám sát hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); dịch vụ hỗ trợ công nghệ thống tin (it) (khắc phục sự cố phần mềm); sao lưu dữ liệu off-site; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; tư vấn công nghệ; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; soạn thảo tài liệu kỹ thuật; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ công nghệ thống tin); tư vấn bảo mật internet; tư vấn bảo mật dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ nền tảng (paas); phát triển nền tảng máy vi tính; viết mã máy tính; tư vấn an ninh mạng viễn thông; tư vấn trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ kỹ thuật phần mềm để xử lý dữ liệu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH SHIFT ASIA : 130 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 130 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI : Tầng 8, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 30/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger