You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27803
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU MQ Mart MQ
Đang giải quyết
MQ Mart MQ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; cá, đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; cá [không còn sống]; cá hồi, không còn sống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.11.02 26.01.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đinh Thị Minh : 3 Lê Trọng Tấn, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3 Lê Trọng Tấn, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger