You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27805
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU HONG HAC CITY
Đang giải quyết
HONG HAC CITY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Quản lý bất động sản; kinh doanh bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 05.05.20 05.05.21 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG : Phố Chùa Thầm, phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phố Chùa Thầm, phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger