You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27829
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU íchà
Đang giải quyết
íchà
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 04.05.21 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Đăng Khoa : Số 4, ngõ 164, phố Hoa Bằng, tổ 11, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 4, ngõ 164, phố Hoa Bằng, tổ 11, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger