You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-03659
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2023
TÊN NHÃN HIỆU CIRCUS
Đang giải quyết
CIRCUS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 18 Da và giả da; da động vật; da sống; va li và túi du lịch. Nhóm 25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 09.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thúy Quỳnh : 104 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 104 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 13.02.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 13.02.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 13.06.2023 Biên lai điện tử XLQ | 05.07.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 05.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger