You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27840
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Mắm Nguyên Vương
Đang giải quyết
Mắm Nguyên Vương
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Nước mắm; mắm nêm; mắm ruốc.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 03.09.01 03.09.24 24.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trương Thị Thanh Phương : K245/55 Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN K245/55 Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger