You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27844
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU BB GREENFOOD
Đang giải quyết
BB GREENFOOD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Động vật sống; gia cầm sống; gia súc sống; hải sản tươi sống; quả tươi [chưa qua chế biến]; hạt ngũ cốc [chưa qua chế biến];.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.24 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần tập đoàn BB GREENFOOD VN : Thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger