You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-04261
NGÀY NỘP ĐƠN 16/02/2023
TÊN NHÃN HIỆU Cương Chim Bán cái gì ăn cái đó !, Since 2016
Đang giải quyết
Cương Chim Bán cái gì ăn cái đó !, Since 2016
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Việt Nam. Nhóm 29 Thịt đã được chế biến; thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, gia cầm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; thịt đông khô; gia cầm (không còn sống); rau đã được bảo quản.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đào Văn Cương : Tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.02.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.02.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 12.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 11.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger