You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27874
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM ASSOCIATION OF REALTORS VR
Đang giải quyết
HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM ASSOCIATION OF REALTORS VR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng khoán; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.02.01 26.02.03 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần công nghệ Vars Việt Nam : Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger