You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27882
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Max Plus M
Đang giải quyết
Max Plus M
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 06 Bình ga mini bằng kim loại; vỏ bình ga bằng kim loại. Nhóm 04 Khí butan (nhiên liệu); khí hóa lỏng (nhiên liệu); khí đốt; khí hóa rắn (nhiên liệu); khí prôpan (nhiên liệu); khí hỗn hợp hóa hơi (nhiên liệu).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 25.05.25 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Daesun Vina : Lô đất CN5.1B, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô đất CN5.1B, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Trường Xuân : Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger