You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27929
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU HS HE SHENG HỢP THẮNG
Đang giải quyết
HS HE SHENG HỢP THẮNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 37 Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô và xe ô tô tải; dịch vụ làm sạch và rửa xe ô tô.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.01.01 26.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH HESHENG Việt Nam : Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 94 khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 94 khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH ASL LAW : Tầng 12, Tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 14.07.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 26.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger