You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27935
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU METOO
Đang giải quyết
METOO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán các sản phẩm : trà, nguyên liệu trà sữa, rau, củ, quả tươi, cốc nhựa, kem. Nhóm 30 Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà); đồ uống làm từ chè (trà) như hồng trà, lục trà, trà sữa. Nhóm 43 Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán sinh tố.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.18 02.05.03 02.05.18 11.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Bùi Thu Hoài : Khu 2 Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 2 Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger