You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27937
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU VT 2 Hói
Đang giải quyết
VT 2 Hói
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 33 Rượu; đồ uống có cồn.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 19.07.01 26.01.01 26.01.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Vũ Thị Hương : Khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger