You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-09621
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2022
TÊN NHÃN HIỆU PHUC ANH Premium No1
Đang giải quyết
PHUC ANH Premium No1
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy ăn; giấy rút.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 03.05.01 20.05.25 25.01.06 25.05.25 25.07.08 26.01.02 26.01.18 26.07.25 26.15.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Phúc Anh : Khu công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2022 | Nộp đơn QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 14.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger