You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27949
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU WINWIN Cùng bạn thành công
Đang giải quyết
WINWIN Cùng bạn thành công
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ mua bán, phân phối các sản phẩm: chai, lọ thủy tinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 26.01.01 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH hợp tác WINWIN : 68A Tám Danh, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 68A Tám Danh, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH NACILAW : số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 05.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger