You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27951
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU LE FARM hạt điều rang củi
Đang giải quyết
LE FARM hạt điều rang củi
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Hạt điều rang; hạt sấy; trái cây sấy khô; rau củ sấy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Sỹ Mạnh Duy : KP 6, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN KP 6, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger