You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27952
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU LABOONG ACADEMY
Đang giải quyết
LABOONG ACADEMY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Giáo dục, đào tạo; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ sáng tác nhạc; tổ chức các chương trình liên quan đến giáo dục, bao gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục; dịch vụ vui chơi giải trí.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.14 03.01.15 03.01.16 05.05.19 05.05.21 22.01.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang : Số 14a khu A ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 14a khu A ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger