You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-04478
NGÀY NỘP ĐƠN 17/02/2023
TÊN NHÃN HIỆU Do Green COMPLETE CIRCULAR ECONOMY FROM WASTES
Đang giải quyết
Do Green COMPLETE CIRCULAR ECONOMY FROM WASTES
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Tủ phân phối điện; bảng điều khiển phân phối (điện), thiết bị điều khiển phân phối (điện). Nhóm 39 Vận chuyển và tích trữ rác; phân phối năng lượng; thu gom rác thải và chất thải sinh hoạt và công nghiệp; phân phối điện. Nhóm 42 Nghiên cứu công nghệ; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu về cơ khí; nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học. Nhóm 40 Tiêu hủy rác và chất thải, tiêu hủy rác thải; dịch vụ đốt rác và chất thải, thiêu rác, đốt rác; tái chế (tái chế chất thải); tái chế rác và phế thải; xử lý rác thải (chuyển hóa); tuyển chọn rác và vật liệu tái chế (chuyển hóa). Nhóm 12 Xe ô tô chở rác, xe tải chở rác. Nhóm 11 Lò phản ứng sinh học để sử dụng trong xử lý chất thải, thiết bị phản ứng sinh học để sử dụng trong xử lý chất thải. Nhóm 07 Máy phát điện (current generators); máy phát điện (electricity generators); thiết bị xử lí chất thải, thiết bị xử lí rác; bộ điều khiển bằng thủy lực dùng cho máy móc, động cơ và đầu máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH DO GREEN : Tầng 4, số 12 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 4, số 12 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 17.02.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 17.02.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 24.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 17.08.2023 4190 OD TL Khác | 06.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 03/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger