You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27968
NGÀY NỘP ĐƠN 30/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU TEEZO.CLUB
Đang giải quyết
TEEZO.CLUB
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán: quần áo, trang phục. Nhóm 25 Quần áo; trang phục.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Bùi Văn Cử : Xóm Dạnh, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Dạnh, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger