You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27973
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Gấu Bảo Bảo
Đang giải quyết
Gấu Bảo Bảo
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Đồ chơi; đồ chơi (dành cho trẻ em; mô hình đồ chơi; thiết bị để chơi trò chơi; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.14 03.01.16 03.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH xuất nhập khẩu và sản xuất Bảo Bảo : Số 10 khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 10 khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 03/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger