You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27974
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU HÀNG HẢI SẢN THƯ ĐỨC
Đang giải quyết
HÀNG HẢI SẢN THƯ ĐỨC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn các sản phẩm: hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 03.09.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại Thư Đức QN : LK 12.6 khu đô thị Ariyana Center Hải Hà, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN LK 12.6 khu đô thị Ariyana Center Hải Hà, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger