You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27975
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TiT Intelligent tech
Đang giải quyết
TiT Intelligent tech
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Máy uốn; máy phân loại dùng trong công nghiệp; thiết bị để gia công cơ khí; máy hoàn thiện sản phẩm; máy gia công kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.21 26.01.01 26.03.23 26.04.04 26.04.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần TIT GROUP Việt Nam : Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger