You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27986
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Charming SẮC ĐẸP - NIỀM TIN
Đang giải quyết
Charming SẮC ĐẸP - NIỀM TIN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 05.03.15 24.13.01 24.17.05 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần bệnh viện thẩm mỹ Charming : 146 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 146 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger